ویدیوهای آموزشی نرم افزار Nestinocore

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

معرفی نرم افزار Nestinocore
چیدمان بهینه و خودکار

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

نحوه دانلود و نصب نرم افزار

Nestinocore

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

آموزش نرم افزار Nestinocore قسمت اول

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

آموزش نرم افزار Nestinocore قسمت دوم

ویدیوهای آموزشی در زمینه طراحی طلا و جواهر

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

آموزش طراحی با ماتریکس قسمت 1

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

تصحیح صفحه با نقاط کنترل

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

تعیین وزن طرح سه بعدی

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

انواع روش های انتخاب نقاط کنترل

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

بدست آوردن ابعاد طرح سه بعدی

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

نحوه عضویت و استفاده از Sync

ویدئو آیکون اختصاصی زرنگارسرا

شناسایی Naked Edge در ماتریکس

مقالات آموزشی در مورد طراحی طلا و جواهر

آیکون مقالات اختصاصی زرنگارسرا

معرفی مفاهیم Naked Edge و Non-manifold در Matrix

در این مقاله قصد داریم که به معرفی مفاهیم Naked Edge  و Non-manifold در نرم افزار Gemvision Matrix بپردازیم.

آیکون مقالات اختصاصی زرنگارسرا

معرفی مفهوم نقاط کنترل (Control Point)

در این مقاله قصد داریم که به معرفی مفهوم Control Point و چند دستور انتخاب آنها در نرم افزار ماتریکس بپردازیم.