نمایش 1–12 از 13 نتیجه

فیلتر نگاره ها
تعداد نمایش در صفحه 9 24 36

طرح انگشتر 11335-2022

200,000 تومان 150,000 تومان وزن تقریبی: 4.63 گرم
تعداد مجاز فروش: 10

طرح سرویس نیم ست 11332-2022

100,000 تومان وزن تقریبی: 3 گرم
تعداد مجاز فروش: 20

طرح انگشتر 11328-2022

100,000 تومان وزن تقریبی: 3.69 گرم
تعداد مجاز فروش: 4

طرح انگشتر 11278-2021

100,000 تومان 99,500 تومان وزن تقریبی: 4.16 گرم
تعداد مجاز فروش: 5

طرح انگشتر 11228-2021

195,000 تومان وزن تقریبی: 4 گرم
تعداد مجاز فروش: 5

طرح انگشتر 11188-2021

150,000 تومان وزن تقریبی: 8.64 گرم
تعداد مجاز فروش: 10

طرح دستبند النگویی 11177-2021

300,000 تومان وزن تقریبی: 58 گرم
تعداد مجاز فروش: 3

طرح دستبند النگویی 11175-2021

500,000 تومان 400,000 تومان وزن تقریبی: 18 گرم
تعداد مجاز فروش: 3

طرح انگشتر 11169-2021

300,000 تومان وزن تقریبی: 2.69 گرم
تعداد مجاز فروش: 10

طرح گوشواره 11171-2021

50,000 تومان وزن تقریبی: 14.5 گرم
تعداد مجاز فروش: 15

طرح انگشتر 11153-2021

450,000 تومان وزن تقریبی: 6.75 گرم
تعداد مجاز فروش: 1

طرح انگشتر 10878-2021

400,000 تومان وزن تقریبی: 6.06 گرم
تعداد مجاز فروش: 2